Garance na povrchy iPAINT (MAGNETIC)

  • Na námi instalované popisovatelné povrchy iPAINT resp. iPAINT MAGNETIC (instalovaný originální nátěr IdeaPaint + bez nebo s magnetickým podkladem) je poskytovaná garance 10 let vůči praskání*, olupování, zašpinění se aplikovaným zaschlým nátěrem, žloutnutí, a taky že povrch při používání vhodných whiteboardových (dry-erase) popisovačů a správném čištění a údržbě nebude vykazovat žádné signifikantní blednutí.
  • Garantujeme také, že námi instalované iPAINT (MAGNETIC) povrchy označené našim logem iPAINT (o čem existuje fotodokumentace v databázi instalací iPaint.cz poskytovaná objednatelem instalace/zákazníkem) budou bez chyb materiálu nebo výrobních chyb, přičemž budou splňovat architektonické specifiká správné aplikace a instalace podle námi doporučovaných pokynů pro instalaci. Když popisovatelný povrch iPAINT, na který se vztahuje táto garance, je chybný (t.j. vykazuje některou z výše uvedených chyb), opravíme ho zdarma. Táto garance se vztahuje na období 10 let od data instalace prostřednictvím iPaint.cz za předpokladu dodržení Návodu na použití, údržbu a ošetření, který dostává v elektronické formě zákazník / objednatel instalace iPAINT povrchu.
  • Na mechanické poškození např. ostřejším resp. tvrdším (např. kovovým) předmětem než je samotný instalovaný iPAINT (MAGNETIC), nevhodným magnetem, silnou lepící páskou a pod. se 2 letá záruka ani 10 letá garance nevztahují.
  • Tato garance je platná místo všech dalších vyjádřených nebo předpokládaných garancí a je podle platné české legislativy jedinou rozšířenou garancí naší firmy.
  • Na ostatní námi dodávané produkty a příslušenství se vztahuje standardní 2 letá záruka podle platné legislativy.
  • Naše odpovědnost v tomto materiálu je omezená na opravu příslušných iPAINT povrchů a nezahrnuje žádnou odpovědnost za jiné škody.

*T.j., že námi instalovaný nátěr IdeaPaint® nebude praskat, kromě případu, kdy praskne omítka nebo zeď pod ním (chyba, kterou nevíme eliminovat ani zohlednit v naší 10ti leté garanci).

Máte-li další dotazy ohledně garance na povrchy iPAINT, kontaktujte nás.